Tiếp nhận phản ánh - góp ý

Ủy ban nhân dân Quận 11 luôn mong muốn nhận được sự đóng góp để xây dựng Quận 11 ngày càng văn minh, hiện đại. Khi có vấn đề cần phản ánh, góp ý, quý khách vui lòng điền vào thông tin dưới đây

App iOS App Android